Heihachiro Sakai (1930–)

Exhibitions

“The Naniwa Photography Club in the Post-war Period: Yoho Tsuda, Shosuke Sekioka & Heihachiro Sakai”
March 2 – 24, 2019


Works

Further readings
Top